Velkommen til amnestysupporter.no

Amnestysupporter er et støtteprogram som bedrifter og organisasjoner kan knytte seg til.
Programmet inneholder ulike måter å støtte Amnesty økonomisk på, og samtidig få noe tilbake.

Amnesty-Supporter-diplom_2015

AKSJONER
Aksjoner er fellesmarkeringer med annonsører spesifikt tilknyttet bransjer eller temaer innenfor Amnestys menneskerettighetsarbeid.

ANNONSØRER
Her vil alle annonsørene tilknyttet hver utgivelse bli presentert i alfabetisk rekkefølge. Det er 4 i utgivelser året.

AMNESTY TOTAL SUPPORTER
Bedriften blir en Amnesty total supporter ved å være med på en støtteannonse i alle fire årlige utgivelser og vil da få en link til sine nettsider fra vår portal under relevant bransje.

JUSTICE CLUB
Justice Club er Amnesty International Norges program for bedrifter som støtter med kr 50 000,- eller mer i året. I tillegg til profilering av bedriftens logo på amnestysupporter.no vil bedriften også få muligheten til foredrag/besøk av Amnesty engang i året.